Mästertassen logga

 

Mästertassen

Misse talar

Korater

Katthälsa

Ge inte upp!

Balkong och katt

Gamla leder

Ålder

Sällskap

Hemlösa katter

Utställningar

Vad händer

Änglamissar

Ålder

När en katt börjar bli lite äldre, sådär en tio år, är det bra att göra en större koll och ta blodprover för att fånga upp begynnande problem i tid. Något som ofta drabbar katter är njurproblem. Upptäcks detta i tid kan sjukdomsförloppet i många fall bromsas upp rejält genom att övergå till speciellt utvecklat foder som belastar njurarna mindre. Sådant foder finns hos veterinärer.

Vaccinera inte en katt över 18 år mot kattsnuva och kattpest utan att vara riktigt säker på att katten är helt frisk och stark! En gammal katt kan i stället få kattsnuva av vaccinet! Och är man gammal kan man ofta ha sämre motståndskraft! Särskilt gäller detta för innekatter som ändå inte direkt riskerar att drabbas av kattsnuva eller kattpest.